Klawiatura

Klawiatura jest urządzeniem służącym do wprowadzania danych do komputera (i nie tylko). Klawiatura do pracy na komputerze jest konieczna i praca bez niej jest wręcz niemożliwa. Istnieje wiele układów klawiatur. Najpopularniejszym układem jest QWERTY, jest to klawiatura z podstawowym rozstawieniem liter. Poza tym istnieją takie układy jak QWERTZ (nazywany układem niemieckim, lub polskim maszynistki), AZERTY (francuska), czy też klawiatura Dvoraka. Do komputera klawiaturę po raz pierwszy wprowadzono w 1960 roku. Klawiatura może powodować chorobę RSI (powodowaną przez powtarzanie przez zbyt długi czas jednej czynności – siedzenie w tej samej pozycji). Klawiatury do komputera podpinane są dzięki portowi USB lub PS/2. Istnieją również klawiatury bezprzewodowe, łączące się z komputerem przez port podczerwieni (konieczny jest wizualny kontakt klawiatury z odbiornikiem) oraz Bluetooth (odległość do około 10 metrów). Na klawiaturze często wprowadzane są różnego typu dodatki multimedialne do różnych programów.

Comments are closed.