Początki Internetu

Internet na dobre zagościł w naszym życiu. To dzięki niemu komunikujemy się z przyjaciółmi i rodziną, pracujemy czy odpoczywamy. Nie wiele osób wie, jakie były początki powstawania tego ogromnego medium. W 1969 roku uruchomiono pierwszą sieć o nazwie ARPANET. To ją uważa się za przodka dzisiejszego Internetu. Otóż stworzono ją na potrzeby amerykańskiego wojska. W ciągu następnych lat sieć była modernizowana i ulepszana, pracowało nad nią coraz więcej specjalistów. Na początku lat 80. postanowiono wdrożyć protokół TCP/IP i uznać go za standard w komunikacji wojskowej. Wykorzystywany jest do dzisiaj i stanowi podstawę Internetu. W latach tych stworzono również system DNS, który wiąże numery IP komputerów z hierarchicznie budowanymi nazwami domen internetowych. W 1991 roku powstał ważny element globalnej Sieci, czyli WWW (World Wide Web). Dokonał tego pewien naukowiec z CERN, który stworzył podstawy kodu HTML. 20 grudnia 1991r. Polska została oficjalnie przyłączona do Internetu, natomiast rok później TP.S.A. uruchomiła pakietową sieć POLPAK, która pozwoliła na dostęp do Sieci. Rok 1993 był przełomowy, gdyż właśnie wtedy powstała pierwsza na świecie graficzna przeglądarka stron internetowych – Mosaic. Z dnia na dzień internautów przybywa tak, jak i treści zawartych w Internecie. Z pewnością jest to potężne medium i coraz bardziej rośnie w siłę.

Comments are closed.