System operacyjny

Każdy komputer bez systemu operacyjnego jest bezużyteczny i nie nadaje się do pracy, czy zabawy. Pierwsze były systemy oparte na trybie tekstowym. Aby wykonać jakąkolwiek operację należało wydać zrozumiałą dla niego komendę. Jednym z pierwszy takich systemów był CP/M wydany w 1974 roku. Początkowo był to system dyskietkowy stworzony na bazie mikroprocesora Intel 8080. CP/M odniósł niesamowity sukces, stał się niekwestionowanym standardem oraz platformą łączącą komputery oparte na 8-bitowych procesorach Intel 8080 i Zilog Z80. Ciekawostką jest, iż oprogramowanie to stosowane było m.in. na komputerze polskiej produkcji – Elwro 800 Junior. Warto wspomnieć również o legendarnym systemie DOS, który powstał na początku lat 80. XX wieku. Z upływem czasu powstało na niego wiele graficznych nakładek, choćby MS-DOS, czy PC-DOS. Pierwotnym wynalazcą graficznego interfejsu był Xerox. Jednakże z czasem korporacja sprzedała swoje prawa firmie Apple, która w roku 1983 wprowadziła na rynek pierwszy komputer z GUI (ang. Graphical User Interface – Graficznym Interfejsem Użytkownika), który nazwany został LISA. W kolejnych latach firmy takie, jak Commodore, czy ATARI również oferowały swoim odbiorcom graficzny interfejs użytkownika. Obecnie najpopularniejszym systemem jest Windows XP firmy Microsoft. Użytkownicy pecetów coraz częściej sięgają również po bezpłatne i otwarte oprogramowanie, np. dystrybucję Linuksa, który stanowi bardzo dobrą alternatywę.

Comments are closed.